Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů v souladu s GDPR

Při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením EU 2016/679 GDPR – “General Data Protection Regulation” (v překladu “Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstupuje v platnost 25.5.2018.

Údaje, které nám poskytnete (coby tzv. “subjekt údajů”) v rámci objednávky jako stávající či potencionální uživatel produktů, evidence a služeb společnosti ELISOFT, s.r.o., se sídlem Zlín – Kostelec, Žitná 626, PSČ 763 14, IČ: 255 195 90, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová zn. C 29879 (dále jen “ELISOFT s.r.o.” coby tzv. “správce údajů”), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen “Zákon”). Společnost ELISOFT s.r.o. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto Vaše osobní údaje ochránila.

 

Jaké informace shromažďujeme?

Objednávka našeho produktu EKONOM nebo EKONOM online vyžaduje při evidenci zadání nezbytných osobních údajů a dalších indicií. Jednoznačným účelem zpracování těchto údajů je možnost následné komunikace s uživatelem, a to za použití údajů v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon.

Poskytnutím těchto osobních údajů v rámci objednávky vzniká mezi oběma zainteresovanými stranami (subjektem a správcem údajů) právní titul tzv. “Plnění smlouvy” – na jehož základě dochází ke zpracování údajů potřebných pro realizaci objednávky – naplnění smlouvy. Vámi poskytnuté údaje, které při objednávání našeho produktu či služeb získáváme, jsou určeny pouze pro pověřené pracovníky společnosti ELISOFT s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám. Spravovaná osobní data podléhají uchování a archivaci dat v souladu se zákony, společnost ELISOFT s.r.o, uchovává osobní data pouze po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu s těmito zákony. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech např. zákony o účetnictví, mzdové listy, DPH atd.).

Důsledky neposkytnutí údajů: V případě, že subjekt údajů neposkytne výše uvedené osobní údaje v uvedeném rozsahu, nelze dodržet ze strany dodavatele tj. společnost ELISOFT s.r.o. právní titul Plnění smlouvy.

 

S kým sdílíme Vaše osobní informace?

Výše uvedené osobní údaje získané od uživatelů (zákazníků) slouží výhradně k účelům společnosti ELISOFT s.r.o. Společnost ELISOFT s.r.o. tyto údaje neprodává, nepronajímá ani jiným způsobem nepředává třetím osobám, kromě následujících výjimek, které vyplývají z právního titulu Plnění smlouvy.

EKONOM

  • Společnost Ecomail.cz, s.r.o., IČO: 02762943, DIČ: CZ02762943. Aby mohli naši zákazníci plnohodnotně využívat všechny naše produkty a služby, evidujeme jejich e-maily v jejich systému pro odesílání obchodních sdělení. Pomocí tohoto systému odesíláme důležité informace o novinkách a legislativních úpravách výhradně v rámci našich produktů a služeb, vyplývajících z právního titulu Plnění smlouvy. Každý zákazník má plné právo zasílání těchto informací ze strany společnosti ELISOFT s.r.o. kdykoliv zrušit (zakázat), a to jednoduchou odpovědí na obdrženou zprávu nebo jinou běžnou formou (např. odkazem na zrušení odebírání). Přičemž tato požadovaná změna stavu však nikterak negativně nezasáhne do právního titulu klasického plnění smlouvy.

EKONOM Skener

  • Společnost Ecomail.cz, s.r.o., IČO: 02762943, DIČ: CZ02762943. Aby mohli naši zákazníci plnohodnotně využívat všechny naše produkty a služby, evidujeme jejich e-maily v jejich systému pro odesílání obchodních sdělení. Pomocí tohoto systému odesíláme důležité informace o novinkách a legislativních úpravách výhradně v rámci našich produktů a služeb, vyplývajících z právního titulu Plnění smlouvy. Každý zákazník má plné právo zasílání těchto informací ze strany společnosti ELISOFT s.r.o. kdykoliv zrušit (zakázat), a to jednoduchou odpovědí na obdrženou zprávu nebo jinou běžnou formou (např. odkazem na zrušení odebírání). Přičemž tato požadovaná změna stavu však nikterak negativně nezasáhne do právního titulu klasického plnění smlouvy.

Jak používáme cookies?

ELISOFT s.r.o. používá technologii souborů cookies za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek a také jsou nezbytné pro provoz produktu EKONOM online. Pokud k technologii cookies nemáte důvěru, lze je ve vašem prohlížeči zakázat, ovšem některé námi poskytované služby mohou být tímto omezeny.

Jak jsou moje informace chráněny?

Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikací, zpráv, provozních a lokalizačních údajů v souladu se zákonem o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu. Používáme odpovídající fyzické, elektronické a řídící záruky k ochraně informací, které jste nám poskytli.

Společnost ELISOFT s.r.o. tudíž činí maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím. Výjimkou může být právní titul tzv. “Veřejný zájem, výkon veřejné moci”, který může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.